P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt

Lietuvos laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžioji Ložė

Medalio averso piešinys primena masonų ložės „Uolusis lietuvis“ (įkurta 1780 m.) emblemą, tačiau nėra jai tapatus.

Uoliojo lietuvio“ ženklas pateko į daugelį istorinių veikalų, todėl tai galima laikyti savotišku Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės masonų simboliu.

Averso centre – sparnuota liepsnojanti Širdis su tradicine masoniška raide „G“. Širdis įrėminta Kampainiu ir Skriestuvu. Pastarąjį vainikuoja kunigaikščio karūna.

Visi šie simboliai apjuosti lemniskaite – kreive, turinčia ypatingų geometrinių savybių, išreiškiamų atstumais kreivės taškų ir tam tikrų fiksuotų židinių.

Medalio reverse lietuviškai įvardytos visos ložės (kai kurie pavadinimai verstiniai), kurios veikė dabartinės Lietuvos teritorijoje nuo masonijos atsiradimo iki 2017 m. birželio 24 d., kada laisvajai mūrininkijai sukako 300 m.

Spirale išdėstyti ložių pavadinimai gaubia bitę, vieną ankstyviausių masoniškų simbolių, kuris, kaip ir avilys, reiškia darbštumą, darną, talką.

Medalio autoriai: Mikalojus Povilas Vilutis, Žygintas Bučys, Gediminas Kavaliauskas.

© Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008-2019 info@grandlodge.lt