P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt
     
        Mielasis skaitytojau, 

malonu pasveikinti tave, apsilankius Lietuvos laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžiosios ložės A.F. & A. M. interneto svetainėje. Čia tu galėsi daugiau sužinoti apie laisvųjų mūrininkų idėjas ir veiklos principus, taip pat susipažinti su šio sąjūdžio istorija Lietuvoje.

Istorikai nurodo, kad laisvųjų mūrininkų (arba masonų) judėjimas prasidėjo prieš daugiau nei 250 metų, tačiau užuominos į senuosius mūrininkus veda kur kas giliau. Europos istorikas Norman Davies cituoja senąja anglų kalba parašytą dvieilį: "Jeigu istorija ne pokštas / Masonų protėvis - Babelio bokštas". Iš senųjų Egipto misterijų, karaliaus Saliamono šventyklos kūrėjų, viduramžių Katedrų statytojų, ir alchemikų neretai kildinami masonai ir šiandien užima garbingą vietą daugelio demokratiškų šalių visuomenėse. Šiandien 130 pasaulio šalių  priskaičiuojama daugiau kaip 40 tūkstančių ložių, kurių nariai  pagal seną tradiciją puoselėja laisvės, lygybės ir brolybės idėjas.

Visur, kur tik viešpatauja žmogaus laisvė ir demokratiškai išrinkta valdžia, gyvuoja ir laisvųjų mūrininkų judėjimas. Nei nacių  valdomoje Vokietijoje, nei komunistinėje Sovietų Sąjungoje nekaukšėjo laisvųjų mūrininkų plaktukai, ten buvo uždrausta mąstyti, kurti ir skleisti šviesias idėjas. Dar ir dabar taip yra kai kuriose Azijos ar Afrikos šalyse, kur nuolat pažeidžiamos žmonių teisės ir laisvės, kur nėra vietos mąstantiems kitaip, nėra pagarbos asmeniui ir jo orumui.

Mūsų brolija Lietuvoje pasižymi senomis ir garbingomis tradicijomis. Nuo pat XVIII a. antrosios pusės, kai buvo įkurta pirmoji lietuviška ložė, laisvieji mūrininkai dalyvavo daugelyje svarbių šalies istorinių ir kultūrinių momentų. Užtenka prisiminti balsavimą dėl baudžiavos panaikinimo, kurį inicijavo laisvieji mūrininkai, šviesą ir taurias idėjas senajame universitete skleidusius filomatus bei filaretus, galų gale Vilniaus Katedrą, kurią pastatė taip pat laisvasis mūrininkas Laurynas Stuoka-Gucevičius. Daugybė mokslininkų, menininkų, gydytojų, teisininkų ir kitų profesijų žmonių kartu pasirinko ir laisvojo mūrininko amatą. Nepaisant to, mes neprisiimame nuopelnų už tai, kas buvo praeityje, o garbingai tęsiame pradėtą darbą.

Po Lietuvos valstybės atkūrimo 1990 kovo 11 d.  mūsų šalyje atgimusios laisvųjų mūrininkų ložės tęsia garbingas savo šalies tradicijas, kurios dešimtmečiais buvo užmirštos, o šiandien vėl  tampa prikeltos naujam gyvenimui.

Tikiuosi, kad šioje svetainėje, mielasis skaitytojau, tu rasi atsakymus į klausimus, kurie kyla apie laisvuosius mūrininkus, jų praeitį ir dabartį.

     Lietuvos senųjų laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžiosios Ložės

     Didysis Meistras
     Br.: G.: K.:

 site stats
  © Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008 info@grandlodge.lt
WebAdmin